Наші послугиКомплексна експертиза проектів

Визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог законодавства України у сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і правил щодо:

  • міцності, надійності та довговічності об’єктів будівництва (у тому числі, за рішенням сторін шляхом виконання перевірочних розрахунків), їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;
  • санітарного та епідеміологічного благополуччя населення;
  • охорони праці;
  • екології;
  • пожежної безпеки;
  • техногенної безпеки;
  • енергозбереження;
  • кошторисної частини проектної документації.

Для укладення договору необхідні наступні документи:

*Замовником експертизи може виступати замовник будівництва або проектувальник, якщо це передбачено договором на виконання проектних робіт (п. 5.2. ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво»).

**Замовник будівництва може делегувати повноваження замовника експертизи проектувальнику шляхом надання відповідного листа. У цьому випадку для укладення договору необхідно подати: лист-замовлення замовника будівництва, лист-делегування повноважень замовника будівництва, лист-замовлення проектувальника.

Наші партнери